Vad definierar en karaktär,karaktärsdragen. När vi i dag pratar om mångfald så menar vi det yttre eller?kön, ålder, utseende, etniskt ursprung har inget med mångfald och kulturell identitet att göra.
Det fanns en tid när man trodde att nationen var det som utgjorde en kultur. Det är en ganska ung tanke som kom till på 1800-talet. Här kan vi nog räkna upp ursprunget till alla dagens diskrimineringsgrunder allt handlar om yttre egenskaper inte om kulturell identitet. Att vara är det illusion,Being is an illusion, ....Vi är det vi gör ...så tänker du, och många. Men våra tankar och känslor kan vara orsaken till det vi gör.Tankar och känslor kan vara effekten av det vi gör .Är det någon skillnad på det som sker inom och det som sker utom? Är vi en SAK,produkter av våran omgivning? Är omgivningen en produkt av det jag gör.En specifik.
Karaktär är en samlings kvalitéer som i sig också är abstraktioner, koncept. Generellt är en  karaktär att göra något specifikt, inte att vara något.För att det måste vara något "specifikt" som skiljer sig från omgivningen, för hur kan vi upptäcka och prata om det om inte? Hur kan detta specifika uppkommit, är vi mer än produkter av vår omgivning? Är karaktär ett beteendemönster rätt och slätt? Att aktivt upprätthålla specifika kvalitéer i en föränderlig värld?
Men stenar har en karaktär också, det är för att de också gör väldigt mycket på en mindre nivå än vad som först verkar, så ingen problem där.
En regler är att försöka se personer för vilka de är utan att kategorisera dem. Därtill så försöker jag behandla alla, oavsett vem, med vänskaplighet och ödmjukhet. Utöver det så värdesätter jag allas rätt att följa sitt eget sätt så länge de inte skadar någon annan.
Följer jag dessa regler så kommer jag att ha gjort mitt vad gäller att göra världen till en bättre plats. Det i samband med att göra det jag själv blir lycklig av, oavsett hur poänglöst det kan verka i andras ögon, är fullt tillräckligt i mina ögon. Min röst väger lika tungt som vilken annans, oavsett hur många som bräker samma sak.
karaktär är bara "mönster"
även "icke levande" har karaktärer,
Men finns det någonting annat än karaktärer?
För hur kan någonting förnimmas utan "det andra" som får rollen att vara en kontrast? Men vad som definierar din specifika människa i den specifika stunden.....
Han eller hon är en människa illafall
Vad definierar en karaktär,karaktärsdragen. När vi i dag pratar om mångfald så menar vi det yttre eller?kön, ålder, utseende, etniskt ursprung har inget med mångfald och kulturell identitet att göra.
Det fanns en tid när man trodde att nationen var det som utgjorde en kultur. Det är en ganska ung tanke som kom till på 1800-talet. Här kan man räkna upp ursprunget till alla dagens diskrimineringsgrunder allt handlar om yttre egenskaper inte om kulturell identitet.
MEN..... Att vara är det illusion,...BEING is an illusion, ....Vi är det vi gör ...så tänker du, och många. Men våra tankar och känslor kan vara orsaken till det vi gör.Tankar och känslor kan vara effekten av det vi gör .Är det någon skillnad på det som sker inom och det som sker utom? Är vi en SAK,produkter av våran omgivning? Är omgivningen en produkt av det jag gör.En specifik.
Karaktär är en samlings kvalitéer som i sig också är abstraktioner, koncept. Generellt är en  karaktär att göra något specifikt, inte att vara något.För att det måste vara något "specifikt" som skiljer sig från omgivningen, för hur kan vi upptäcka och prata om det om inte? Hur kan detta specifika uppkommit, är vi mer än produkter av vår omgivning? Är karaktär ett beteendemönster rätt och slätt? Att aktivt upprätthålla specifika kvalitéer i en föränderlig värld? Men stenar har en karaktär också??! tycker du det?
.....det är för att de också gör väldigt mycket på en mindre nivå än vad som först verkar, så ingen problem där.
En regler är att försöka se personer för vilka de är utan att kategorisera dem. Därtill så försöker jag behandla alla, oavsett vem, med vänskaplighet och ödmjukhet. Utöver det så värdesätter jag allas rätt att följa sitt eget sätt så länge de inte skadar någon annan.
Följer jag dessa regler så kommer jag att ha gjort mitt vad gäller att göra världen till en bättre plats. Det i samband med att göra det jag själv blir lycklig av, oavsett hur poänglöst det kan verka i andras ögon, är fullt tillräckligt i mina ögon. Min röst väger lika tungt som vilken annans, oavsett hur många som bräker samma sak.
Un karaktär är bara "mönster"
även "icke levande" har karaktärer,
Men finns det någonting annat än karaktärer?
För hur kan någonting förnimmas utan "det andra" som får rollen att vara en kontrast? Men vad som definierar din specifika människa i den specifika stunden.....
Han eller hon är en människa illafall